اساسنامه انجمن فعلا تنها به زبان آلمانی موجود است.

برای مطالعه اساسنامه لطفا به بخش آلمانی سایت مراجعه کنید.